✅پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ هیات مدیره شورای هماهنگی تشکلهای صنفی با دبیر کل سندیکای بیمه گران ،مقرر شد در جلسه آتی با رئیس کل امور مالیاتی کشور،آقای دکتر منظور ،موارد مالیاتی نمایندگان بیمه مطرح و پیگیری شود ، که این جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در دفتر رئیس کل امور مالیاتی کشور با حضور آقای دکتر کریمی(دبیر کل سندیکا) ، آقای آسوده ، آقای تاجدار و هیئت همراه و اینجانب بعنوان نماینده تشکلهای صنفی از سوی شورای هماهنگی تشکیل گردید .
✴️پس از شرح مشکلات نمایندگان بیمه از قبیل تورم حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سنگین نمایندگان بیمه ، ضمن درخواست کاهش ضریب مالیاتی صنف نمایندگان بیمه ،ایجاد مشوق های مالیاتی نیز درخواست شد و همزمان نیز نامه درخواست به آقای دکتر منظور ، رئیس کل امور مالیاتی تقدیم شد .
✳️مقرر گردید کمیته ای با حضور کارشناسان سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا موارد درخواستی بررسی و کارشناسی گردد.
با احترام و تشکر
سعید وصال
🔆https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki