اعضاء محترم کمیته بررسی و پیگیری استارتاپهای بیمه ای کانون سراسری نمایندگان کل کشور ؛ طی نشستی در مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ در دفتر کار جناب آقای دکتر علیرضا دلیری ( معاونت توسعه و مدیریت و جذب سرمایه معاونت فناوری ریاست جمهوری ) در مورد وضعیت کنونی شرکتهای استارتاپی ضمن هم اندیشی در مورد چگونگی همکاری صنعت بیمه، علی الخصوص نمایندگان محترم شرکت سهامی بیمه ایران؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر دلیری ضمن  تاکید بر اعلام حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری برای حفظ و صیانت حقوق صنفی و مالی نمایندگان محترم شرکت ؛ پیشنهاد تشکیل اتاق فکر از داخل مجموعه شرکت سهامی بیمه ایران جهت بررسی نکات قابل استفاده برای بهره وری بیشتر، بمنظور پیشبرد و توسعه فضای شغلی شبکه محترم فروش را مطرح نموده و بر استفاده از تجربیات اساتید و طراحی برنامه نویسان برجسته که میتوانند در قالب شرکتهای استارتاپی؛ بر ایجاد مدلهای مورد نیاز صنعت بیمه و ارائه خدمات ارزنده و نوآورنده تر نمایندگان به بیمه گزاران ؛ در فضایی ایمن اقدام کنند تاکید نمودند.

توسط maleki