?جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در دفتر اقای فراشیانی مدیر کل محترم بیمه های اتومبیل با حضور هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای آقایان مالکی ، وصال ، نادری ، شیخ و غفاری برگزار شد.

در ابتدا آقای فراشیانی ضمن شرح عملکرد اداره اتومبیل به سهم قابل توجه بیمه ایران در رشته اتومبیل در صنعت نیز اشاره کردند.

در ادامه اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای به طرح مسائل زیر پرداختند:

۱راهکار کنترل و چگونگی نشت اطلاعات بیمه گزاران دفاتر نمایندگان و جلوگیری از تماس با بیمه گزاران ، که مقرر شد مجدد پیگیری و با سایر مدیریت ها نیز همفکری شود .

۲صحبت درخصوص اختلاف قیمت در حق بیمه های شخص ثالث در تعهدات مازاد مالی که بنابه گفته آقای فراشیانی سایر شرکتهای بیمه گر صرفاً تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعهد مالی دارند و بیمه ایران تنها شرکتی است که تا سقف ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعهد مالی دارد و اینکه این تعهد برای هر نفر در هر حادثه می باشد .

۳اختلاف حق بیمه بدنه علی الخصوص در خودروهای گران قیمت با چند شرکت خاص که مقرر شد از طریق سندیکای بیمه گران پیگیری و یکسان سازی صورت گیرد .

با احترام و تشکر

انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران

دبیر انجمن -سعید وصال

?@Asbimehiran?

توسط maleki