بنا به پیگیری انجام شده در خصوص تفاوت حق بیمه شخص ثالث شرکت بیمه ایران با سایر شرکت های بیمه ای و کاهش پرتفوی این رشته در رقابت با آن ها،جلسه ای مورخ95/2/21 ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت اتومبیل،جناب آقای فراشیانی،برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای،آقایان مالکی،مهرآبادی و وصال و نیز اعضای هیئت مدیره کانون نمایندگان با حضور آقای فراشیانی و معاونین ایشان برگزار شد و اعلام گردید به دلیل اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث از اول خرداد1395 و یکسان سازی میزان حق بیمه ها در تمام شرکت های بیمه،این معضل حل خواهد شد و به این ترتیب دیگر تفاوت حق بیمه نخواهیم داشت و با توجه به اجرایی شدن قانون مذکور ،امید می رود ، بیمه گزاران سایر شرکت های بیمه ای ترجیح دهند تا نزد بیمه ایران و در شرایط مساوی بیمه نامه خود را خریداری کنند و در خصوص بیمه بدنه نیز مقرر شد که طرحی از طرف انجمن ها برای اعمال تخفیف و یا کاهش حق بیمه بدنه،آماده و به آن مدیریت برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی ارسال گردد.

درپایان یک سری جداول مقایسه ای آمار عملکرد در سال های 93 و 94 و فروردین95 بیمه ایران و صنعت بیمه تقدیم می گردد.

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki