جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری بخشیده نشده است !

بخشنامه بیمه مرکزی نشان می دهد صرفا “ماشین آلات کشاورزی و موتورسیکلت ها” تا پایان شهریور ماه 1400 از پرداخت جریمه معاف شده اند

توسط maleki