بیمه زندگی “سپاس ایران” نسل جدید بیمه زندگی مان است و می تواند در بازار هدف تمایل بیشتری برای خرید بیمه عمر ایجاد نماید.

بیمه ایران شیوه نامه اجرایی این بیمه نامه را ابلاغ و فروش آن را آغاز کرده است .

توسط maleki