? بزرگترین خسارت ریالی در بخش هواییمایی پرداخت شد. 

?جناب اقای دکتر محمد رضایی ،،مدیر عامل محترم شرکت سهامی  بیمه ایران  اعلام فرمودند:

?بزرگترین خسارت تاریخ که اعلام معادل ۳۶۱ میلیارد ریال است به هواپیمایی کاسپین به علت سانحه هواپیمای MD خطوط هوایی کاسپین در فرودگاه ماهشهر پرداخت شد.

https://t.me/?Asbimehiran

توسط maleki