بنابه پیگیری چند ماهه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه و جلسات متعدد با بیمه مرکزی و صورتجلسه امضاء شده کانون ها و انجمن های عضو شورای هماهنگی با بیمه مرکزی ، بالاخره بخشنامه ممنوعیت همکاری با استارتاپها ابلاغ شد:
?شرکتهای بیمه و شبکه فروش از اول تیرماه با استارت اپهای بدون مجوز نمی توانند همکاری کنند

بیمه مرکزی در ابلاغیه ای رسما اعلام کرد،اول تیرماه هرگونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت های بیمه و شبکه فروش با بازاریابان بیمه ای برخط فاقد مجوز از بیمه مرکزی در کلیه رشته های بیمه ای ممنوع است.

بیمه مرکزی تصریح کرده در صورت عدم رعایت مراتب و مشاهده نام شرکت های بیمه در سایت ها و اپلیکیشن های مربوطه برخوردهای نظارتی صورت می گیرد!

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است، چنانچه شرکت بیمه ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت اپ ها نموده باشندسریعا نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس کنند.

توسط maleki