مدیرعامل بیمه ایران معین می‌گوید برجام نقطه عطفی برای صنعت بیمه بود و با این توافق می‌توانیم ریسکهای بزرگ را از کشور خارج کنیم.

به نقل از ایسنا؛ ابراهیم حمیدی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وضعیت اجرا شدن اقتصاد مقاومتی را در سطح مدیران بیمه ای چطور ارزیابی می کنید، اظهار کرد: توسعه بیمه‌های زندگی و افزایش سهم حق بیمه زندگی از حق بیمه‌تولیدی صنعت بیمه و بکار گیری منابع مالی ایجاد شده، در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بهترین اقدام صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی است.

وی درباره تاثیر توافقات بین المللی ایران با کشور های جهان پس از برجام گفت: طی سال گذشته پس از توافق برجام صنعت بیمه توانست با کشورهای خارجی و بیمه‌های بزرگ در ارتباط باشد و این موضوع زمینه انتقال ریسک های بزرگ را تا حدودی از کشور بوجود آورد. در صورتی که بتوانیم مذاکرات بیشتر و موثر تری داشته باشیم، صنعت بیمه در سال های آینده قدرتمند خواهد شد.

حمیدی در پاسخ به اینکه نظر شما درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد چیست و انتظار صنعت بیمه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم چه می تواند باشد، گفت: وزارت اقتصاد الزاما اقتصاددان نمی خواهد، بلکه یک مدیر توانمند، قوی، با تجربه می خواهد و دکتر کرباسیان در این مورد یک مجری قوی و تمام عیار است و جا دارد که از او حمایت کنیم. سوابق مدیریتی، دانش و تجربه بلند مدت به او مدد خواهد رساند، تا وزارت اقتصاد و مجموعه‌های وابسته حاکمیتی را به‌ نحو مطلوبی مدیریت کند. ایشان به مدت هشت سال معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک بوده، به حوزه های وزارت اقتصاد آگاهی و اشراف کامل دارد و از دیدگاه من می تواند صنعت بیمه را به خوبی حمایت و هدایت کند.

مدیرعامل بیمه ایران معین که از شرکت های فعال در مناطق آزاد است درباره عملکرد کرباسیان در مناطق آزاد در زمان مدیریتش در گمرگ گفت: مسعود کرباسیان با مدیریت قوی خود، با تسهیل، اصلاح و بهبود فرایندها، گشایش کم نظیری در گمرکات این مناطق بوجود آورده است.

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki