? در اولین نشست تخصصی اعضای کارگروه #جهش_تولید حق بیمه با مدیر کل، واحدهای اجرایی و معاونین فنی استان تهران، معاون فنی بیمه ایران ضمن تشریح اهداف موردنظر شرکت پیرامون موضوع، ابعاد گوناگون وضع کسب و کار در محیط کرونایی را تبیین و راهکارهای برون رفت و رسیدن به رشد حداقلی ۵۰ درصد در تولید حق بیمه در سال ۹۹ را با برنامه ها و مدل های طراحی شده قابل دسترسی دانست.

? در این جلسه آقایان امیری و کتیرایی برخی از چالش های پیش روی واحدهای اجرایی را برشمرده و با اشاره به وضع کنونی بر تلاش حداکثری واحدهای اجرایی در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، با تنظیم برنامه عملیاتی اختصاصی و برگزاری جلسات داخلی با کارکنان و شبکه فروش متبوع تاکید کردند.

▫️ آقایان مصلی نژاد سرپرست مدیریت بازاریابی، احمدی دبیر گروه مشاورین شرکت و صفری عضو شورای فنی بر اهمیت انجام تحرک بخشی در حوزه فروش و بازاریابی تاکید نموده و آمادگی مجموعه سازمانی خود را برای مشارکت همه جانبه و ورود به مباحث عملیاتی و اجرایی اعلام داشتند.

? محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران با تاکید بر تداوم این جلسات در سایر استانها تصریح کرد: مقطع فعلی زمان خدمت مضاعف به شرکت است و میبایست با دیدگاهی مثبت به سمت تحقق شعار جهش تولید حرکت کنیم و بهره وری و کارایی مدیریتی و پرسنلی را در شرکت افزایش دهیم.

توسط maleki