?انتصاب  جناب آقای دکتر محمد مهدی اعلایی به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران از سوی وزیر اقتصاد صادر شده است آقای محمد مهدی اعلایی به سمت عضو هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki