آقای محمد زاهدنیا بعنوان نماینده سهامدار ۲۰ درصدی حقیقی بیمه سرمد به ترکیب هیأت مدیره این شرکت راه یافت و جایگزین آقای یمنی شد.
ایشان پیش از این معاون فنی بیمه ایران و عضو هیأت مدیره بیمه ایران معین بوده است. https://t.me/Asbimehiran🔆

توسط maleki