❇بالاخره مدیرعامل بیمه ایران معین انتخاب شد.         

   – با رای اعضای هیات مدیره شرکت ایران معین ، آقای داریوش محمدی به سمت مدیرعامل آن شرکت تعیین گردید.

توسط maleki