انتخاب مجدد و قاطعانه دکتر سیدمحمد کریمی در سندیکای بیمه گران با نتیجه قاطع و جالب 100% آرا. انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران ، نیز این انتخاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.

توسط maleki