🚗 آندسته از بیمه گذاران محترم که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ با تعهدات دیه سال ۱۴۰۰ بیمه نامه خریداری نموده اند، خرید الحاقیه افزایش تعهدات جانی الزامی می باشد. https://t.me/Asbimehiran🔆

 

 

توسط maleki