📣📣📣📣 اطلاع رسانی
باسلام حضور همکاران
بنا به پیگیری حل معضل *اعمال قاعده نسبی حق بیمه در زمان خسارت بیمه های شخص ثالث* که از زمان هیات مدیره محترم کانون انجام شده بود و پیرو برگزاری نشست هم اندیشی روسای محترم انجمن ها با مدیران ستادی ، مکاتبات و جلسات متعددی با معاونت محترم فنی شرکت درخصوص عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه در زمان خسارت انجام شد.
درنهایت از اوائل دی ماه پیش نویسهای مختلفی در جلسات برگزار شده با مدیریت اتومبیل ، معاونت امورنمایندگان و نماینده کانون سراسری تهیه و تنظیم شد که درنهایت با مذاکرات فراوان نامه شماره ۱۴۰۱/۹۲۲۲۱۹ درتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با تائید مدیریتهای مذکور و نماینده کانون تنظیم و با تائید و هماهنگی معاون فنی شرکت، با عنوان جناب آقای صفرزاده ارسال گردیده که ایشان نیز موارد را جهت تائید و تصویب به هیات مدیره محترم شرکت سهامی بیمه ایران ارسال نمودند.
بدیهی است پس از طی روال تصویب ، موارد جهت اجرا به کل کشور ابلاغ می‌شود.
البته یادآوری می‌شود در این چندماه اخیر طی تماس‌های تلفنی با مدیران استانی درخواست شد تا پرونده های قاعده نسبی در کمیته های استانی طرح نشود ، ضمن اینکه در کمیته مرکزی هم پرونده های مربوطه مسکوت مانده.
ضمنا سعی شده مهلت پرداخت نقد و اقساط نیز در این دستورالعمل جدید قید گردیده تا مشکلات فعلی مرتفع گردد.
امید است هرچه سریعتر مصوبه اجرائی گردد.
باتشکر

توسط maleki