📌 اصلاح مجدد آئین نامه اجرایی حمایت! ویژه از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه با امضا معاون اول رئیس جمهور . برخی اشکالات اساسی حذف شده و گویا قرار است طبق مقررات بیمه مرکزی عمل شود و یعنی مثلا سکوهای بیمه و استارتاپها نباید صدور داشته باشند. انشااله

توسط maleki