?با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و پیرو بخشنامه های قبلی به منظور مساعدت به بیمه‌شدگان و همچنین بررسی مشکلات و عوارض ناشی از این بیماری در صنعت بیمه، نحوه پوشش بیماری کرونا به شرکت های بیمه ابلاغ شد.

✅به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس این بخشنامه نحوه پوشش بیمه‌ای بیماری کرونا، شرکت‌های بیمه مجازند در قالب بیمه‌های زندگی و مستمری برای آن دسته از بیمه‌گذاران فعلی بیمه‌های زندگی و مستمری که پوشش امراض خاص را خریداری نکرده‌اند و همچنین بیمه‌گذاران جدید بیمه‌های زندگی و مستمری، بیماری کرونا را به عنوان یکی از انواع بیماری‌های خاص به همراه بیمه‌های زندگی و مستمری و با رعایت آیین‌نامه شماره ۶۸ تحت پوشش قرار دهند.

همچنین در این بخشنامه به شرکت های بیمه ای اجازه داده شده است، که در صورت احراز ابتلای بیمه‌شدگان آن دسته از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و مستمری که پوشش امراض خاص را قبلاً اخذ نموده‌اند به این بیماری (مستند به پرونده پزشکی آنها و بستری یا قرنطینه اجباری ایشان)، با تصویب هیئت‌ مدیره شرکت، تمام یا بخشی از سرمایه امراض خاص مندرج در بیمه‌نامه را پرداخت کنند.

?در بخش دیگری از این بخشنامه با اشاره به به شیوه اجرایی بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰/۱۸۱۲۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در خصوص بیمه شخص ثالث آمده است که با توجه به بخشنامه مذکور، شرکت‌های بیمه موظفند؛ در زمان انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه‌گذاران خود، نسبت به صدور بیمه‌نامه جدید اقدام نمایند به نحوی که پوشش بیمه‌نامه‌های مربوط پیوسته باشد. بر این اساس، اخذ جریمه نداشتن بیمه‌نامه از بیمه‌گذارانی که تا قبل از ۱۵ اردیبهشت و پس از انقضای اعتبار بیمه‌نامه برای اخذ بیمه‌نامة جدید مراجعه می‌کنند، موضوعیت ندارد.

?بر اساس این بخشنامه مشروط کردن پرداخت خسارت به اخذ حق‌بیمه برای خسارت‌هایی که در دوره مهلت بخشنامه واقع شده و بدون دریافت حق‌بیمه تمدید شده و در همان مدت دچار خسارت می‌شوند، مجاز نیست.

بنا بر این گزارش، شرکت‌های بیمه موظفند؛ از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری در سه نوبت به فاصله ۵ روز، از طرق مقتضی نسبت به اعلام به بیمه‌گذاران برای پرداخت حق‌بیمه اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذاران پس از مهلت مذکور، شرکت‌های بیمه می‌توانند بیمه‌نامه مربوط را به یک بیمه‌نامه کوتاه‌مدت منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ تبدیل نمایند. پس از ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و انجام اقدامات بند فوق، چنانچه بیمه‌گذار اقدام به پرداخت حق‌بیمه نکند، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ مشمول جریمه و سایر احکام مربوط به نداشتن بیمه‌نامه موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری شخص ثالث می‎باشند. در صورت تغییر شرکت بیمه، صدور بیمه‌نامه توسط شرکت بیمه جدید موکول به پرداخت حق‌بیمه معوق دورة کوتاه‌مدت به شرکت بیمه قبلی است.

?در ادامه این بخشنامه به نحوه پوشش بیماری کرونا در سایر رشته‌های بیمه‌ای آمده است، درخصوص پوشش بیماری کرونا در سایر رشته‌های بیمه از قبیل بیمه‌های مسئولیت و حوادث و همچنین ایجاد تسهیلات برای بیمه‌گذاران در پرداخت حق‌بیمه سایر رشته‌های بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت لزوم و با ذکر مصادیق، مجوز لازم را از بیمه مرکزی اخذ نمایند.

?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki