📌آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه های تجاری تصویب شد

❌بر اساس این آیین نامه وزارت اقتصاد مکلف شده است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری بیمه مرکزی، وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت “سکوهای خدمات بیمه ای” را تدوین و ابلاغ کند.

❌در این مصوبه منظور از “سکوهای خدمات بیمه ای” همان “کارگزار” است که می توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه را مهیا کنند!!!!!

❌این آیین نامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط شود تاکید کرده است.

❌نکته قابل تامل این است که در این آیین نامه ضمن تاکید بر ارتقاء جایگاه نظارتی بیمه مرکزی در عین حال بر جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و غیر رقابتی در قبال ابزارهای برخط تاکید شده است!!!

🟥لازم بذکر است، طی ماههای اخیر راه اندازی سوئیچ بیمه حواشی بسیاری داشته که به نظر می رسد در این آیین نامه منظور از ممانعت از اتخاذ رفتارهای انحصارگرایانه ، سوئیچ باشد!!!!!!

توسط maleki