🔸بیمه ایران رقیب شرکت‌های بیمه‌ای نیست و در واقع پشنوانه‌ای مطمئن برای صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود.

🌀بیمه ایران به ریسک‌های بلاتکلیف و خارج از تعهد ورود خواهد کرد 🔸غلامرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه شرکت بیمه ایران سخن می گفت ضمن…

View More 🔸بیمه ایران رقیب شرکت‌های بیمه‌ای نیست و در واقع پشنوانه‌ای مطمئن برای صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود.

الحاقیه افزایش سرمایه و تمدید بیمه بدنه تا 100% تا تاریخ 99/07/15 نیازی به بازدید ندارد.

🚗 الحاقیه افزایش سرمایه و تمدید بیمه بدنه تا 100% تا تاریخ 99/07/15 نیازی به بازدید ندارد.

View More الحاقیه افزایش سرمایه و تمدید بیمه بدنه تا 100% تا تاریخ 99/07/15 نیازی به بازدید ندارد.

🔵 صورت‌های مالی سال ۹۸ بیمه ایران به تأیید مجمع عمومی رسید

🔻 نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران عصر امروز با حضور معاون وزیر اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیات…

View More 🔵 صورت‌های مالی سال ۹۸ بیمه ایران به تأیید مجمع عمومی رسید