جلسه ای با جناب آقای فراشیانی مدیریت محترم بیمه های اتومبیل

درخصوص نرخ شکنی ها و اعمال تخفیفات غیر قانونی و بازاریابی غیراصولی توسط سایت های اینترنتی از قبیل “بیمیتو” و “بیمه بازار”، جلسه ای در…

View More جلسه ای با جناب آقای فراشیانی مدیریت محترم بیمه های اتومبیل

جلسه بررسی راهکارهای اصلاحی بیمه های درمان گروهی

در راستای فرمایشات جناب آقای حیدری عضو محترم هیات مدیره و معاونت محترم فنی شرکت سهامی بیمه ایران ، در خصوص ارائه راهکارهای اصلاحی بیمه…

View More جلسه بررسی راهکارهای اصلاحی بیمه های درمان گروهی

قابل توجه مدیران و کارکنان شرکت های خدمات بیمه ای سراسر کشور

برگزاری دوره های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی و کاربردی بیمه ایران    جهت اطلاع از شرایط به تصویر ارسالی پیوست مراجعه  نمایید.

View More قابل توجه مدیران و کارکنان شرکت های خدمات بیمه ای سراسر کشور

جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای حیدری معاونت محترم فنی شرکت

در روز  دوشنبه مورخ 18 /2/1396 هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای جلسه ای با جناب آقای حیدری معاونت محترم فنی شرکت وعضو هیات…

View More جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای حیدری معاونت محترم فنی شرکت