?مصاحبه و جوابیه قاطع جناب آقای محمد اقاجری مدیرکل محترم نظارت بر خدمات بیمه ای بیمه مرکزی در خصوص تخلفات گسترده و نامه گستاخانه استارت اپ ها به نهاد ناظر.

?لینک اینستاگرام مصاحبه?
https://www.instagram.com/tv/CQYI6beAB5q/?utm_medium=share_sheet

توسط maleki