?? اعلام تمدید 2 ماهه قرارداد درمان نمایندگان!!! برخلاف درخواست تمدید یکساله قرارداد درمان نمایندگان ، متاسفانه بدلیل عدم توجه به مصالح 12/000 نفر نماینده زحمتکش سراسر کشور ، با دخالت 2 نفر عضو هیات مدیره انجمن استان تهران و طرح دعواهای شخصی که هیچ ربطی به بیمه درمان نمایندگان ندارد ، شرایط ، تعهدات و حق بیمه ای که نهایی شده و ابلاغ و الگو شده بود و قرار به صدور یکساله بوده ، 2 ماهه تمدید شد تا مجدد همه چیز از قبیل احتمال افزایش حق بیمه ، کاهش تعهدات و… در هاله ای از ابهام بماند!! آیا زمان تمدید قرارداد درمان همکاران عزیز زمان مناسبی برای عرض اندام و تسویه حسابهای شخصی است؟؟
?@Asbimehiran

توسط maleki