????گزارش مختصری از جلسه‌ ماهیانه مدیریت محترم عامل، معاونین محترم و روسای محترم ستادی ، با اعضاء هیئت مدیره کانون سراسری نمایندگان کل کشور.

♻️ در جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ که با حضور جناب اقای دکتر رضایی و جناب اقای زاهدنیا( معاونت محترم فنی) جناب آقای طبیعی نژاد(معاونت محترم حقوقی و امور شعب و نمایندگیهای کل کشور) جناب آقای محمدی( معاونت محترم مالی اداری ) و جناب آقای فراشیانی( مدیر محترم ستاد اتومبیل )و اعضاء هیئت مدیره کانون سراسری
در سالن کنفرانس ستاد کل ساختمان برزیل تشکیل گردید؛؛
نکات و پیشنهاداتی با توجه به موقعیت حال حاضر کشور ؛ و برای حفظ بازار کار در این موقعیت خاص اقتصادی و اجتماعی توسط اعضاء هیئت مدیره کانون سراسری ارائه گردید که به اختصار در ذیل ارائه میگردد:

❇️ ارائه تقاضا در مورد مجوز مهلت پرداخت اقساط در کلیه رشته بیمه های اتومبیل؛ درمان ؛ مسئولیت و آتش سوزی

✴️پیشنهاد جهت افزایش ارائه تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه ها ؛؛ جهت تشویق بیمه گزاران برای صدور کاملا نقدی بیمه نامه.

❇️پیشنهاد کاهش پیش پرداخت حق بیمه؛ و افزایش حداکثری در افزایش تعداد اقساط.

✴️پیشنهاد بررسی مجدد در مورد کدهای فعالیتهای پر ریسک ؛ که در صورت امکان برخی فعالیتها از لیست پر ریسک خارج گردد ؛؛ و امکان صدور و تمدید بیمه نامه ها ؛؛ توسط شبکه محترم فروش در سراسر کشور؛ مقدور گردد.

❇️ پرداخت کارمزد نمایندگان محترم حداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد ؛ که در این مورد ؛ جناب آقای دکتر رضایی؛دستور مساعدت و انجام مراتب مالی ‌ آن را در کمترین مهلت زمانی صادر فرمودند.

✴️ ارائه درخواست در مورد پرداخت سود مشارکت مربوط به سال قبل ( ۱۳۹۸) که در این مورد جناب آقای رضایی؛ دستور و انجام و استخراج فرمول محاسباتی درست و استاندارد را صادر و طبق وعده ایشان ، به زودی پس از انجام مراحل محاسباتی به حساب شبکه محترم فروش شرکت پرداخت خواهد گردید.

?جناب آقای دکتر رضایی؛ شبکه فروش محترم شرکت سهامی بیمه ایران را ، بعنوان بازوان توانمند شرکت توصیف فرمودند و از اعضاء هیئت مدیره کانون بعنوان نمایندگان منتخب شبکه محترم فروش درخواست نمودند که بعنوان مشاوران عالی ایشان؛ در هرآنچه که باعث توفیق
نمایندگان و سهولت در پذیرش پرتفو میگردد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
در انتهای جلسه جهت تقدیر و تشکر از زحمات و پیگیریها و پذیرش و عملیاتی نمودن اکثریت درخواستهایی که از طرف کانون ( جهت سهولت در روند هر جه بیشتر جذب پرتفو برای کلیه نمایندگان ) به رسم یادبود ؛ لوح های تقدیری به مدیریت محترم عامل و معاونین محترم و مدیران محترم ستادی؛ از طرف کانون سراسری نمایندگان کل کشور تقدیم گردید.

توسط maleki