مدیرعامل شرکت بیمه دانا گفت: مشکل اصلی صنعت بیمه، عدم نظارت بر آیین‌نامه‌های صادره از بیمه مرکزی به دلیل نداشتن Data (پایگاه داده) است.

به گزارش چابک آنلاین، ابراهیم کاردگر اظهار داشت: آیین‌نامه کارمزد، مهمترین آیین‌نامه بوده و تفاوت در کارمزدها فروش شرکت‌های بیمه ای را متفاوت کرده که اگر این موضوع حل شود بسیاری از مسائل نیز حل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خوب نقدینگی شرکت بیمه دانا، خاطرنشان کرد: سرمایه این شرکت در بازه‌ای با آورده نقدی سهامداران از ۱۵۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که این اتفاق برای اولین بار در صنعت بیمه کشورافتاد.

توسط maleki