قابل توجه مدیران محترم شرکتهای نمایندگی

با سلام ;

در تاریخ 30/02/1398  جلسه ای در دفتر جناب آقای  روحی مدیرکل محترم نمایندگی ها و با حضور ” اعضاء محترم کمیته ویژه بیمه های زندگی ” جنابان آقایان جعفری تنها ، موحد و آقای  روحی و حضور اعضاء کانون نمایندگان تشکیل گردید که اینجانب نیز به عنوان عضو کانون در جلسه شرکت داشته ام .

این جلسه در جهت ترغیب نمایندگان بیمه ایران به فعالیت در رشته بیمه های عمر و زندگی تشکیل گردید و از آنجاییکه در سال جاری سیاست شرکت سهامی بیمه ایران فعالیت گسترده در زمینه بیمه های زندگی می باشد و تبلیغات فراوانی نیز توسط شرکت بیمه ایران در دست انجام است، مقرر گردیده است که با برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی در سراسر کشور برای نمایندگان سراسر کشور این مهم محقق شود.

در این جلسه مقرر شد در استانها ، ستادهای بیمه های زندگی تشکیل گردد و نمایندگان کانون در هر استان نیز عضو این ستاد باشند تا ضمن آموزش نمایندگان این امر با قوت شروع و ادامه یابد . لذا از آن همکار گرامی تقاضا دارد حضور ذهن و آمادگی داشته باشند که بعد از اطلاع رسانی چگونگی تشکیل جلسات آموزشی، در کلاس های مربوطه شرکت نمایند.

                                                                                                                                                               با تشکر                  

    انجمن صنفی سراسری شرکتهای

                                       خدمات بیمه ای بیمه ایران                                              دبیر انجمن – سعید وصال                                                                                    

توسط maleki