?سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و در راستای حمایت از نمایندگان فروش صنعت بیمه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه کرد و از وزیر اقتصاد برای نجات نمایندگان بیمه کمک خواست

?کریمی در این نامه پس از ارائه پیشنهاداتی درخواست کرد که به نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت و موسسات آموزشی بیمه وام های ضروری کوچک کم بهره اختصاص یابد.
?@Asbimehiran

توسط maleki