وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه کشور در مقایسه با وضعیت بیمه در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد تا به جایگاه بهتری برسیم. به نقل از بیمه مركزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجمع عمومی سالیانه بیمه مركزی، عملكرد این سازمان در راستای اعتلای صنعت بیمه را قابل قبول دانست و گفت:راهكارهای مناسبی برای دست‌یابی به اهداف بلند مدت اتخاذ شده است.

طیب‌نیا صورت های مالی بیمه مركزی را مثبت ارزیابی كرد وگفت: برخی از مشكلات و كاستی‌های صنعت بیمه با برنامه ریزی و پیشنهادات كاربردی ارائه شده برطرف می شود.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: صنعت بیمه كشور در مقایسه با وضعیت بیمه در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و باید برنامه ریزی به گونه ای باشد تا به جایگاه بهتری برسیم.

وی اضافه كرد: این صنعت به لحاظ داشتن سهم در تولیدات كشور و تركیب انواع پوشش های بیمه ای دارای مشكلات زیادی است و قاعدتا صنعتی كه باید ریسك ها را پوشش دهد نباید خودش در معرض ریسك باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به حضور دكتر همتی در صنعت بیمه كشور گفت: استفاده از توانمندی ایشان به عنوان یك سرمایه، می تواند شرایط بیمه را از وضعیت فعلی عبور دهد.

وی با بیان این نكته كه برای بیمه مركزی هم به مانند سایر حوزه های وزارت خانه برنامه عملیاتی تدوین شده است، گفت: در این برنامه با استفاده از نظرات كارشناسان بیمه مركزی تلاش شده بود تا به اهداف از پیش تعیین شده محقق شود.طیب نیا با اشاره به انعطاف این برنامه افزود: این برنامه قابلیت بازنگری و اصلاح در بازه های مختلف زمانی را دارد تا رفتارهای اجرایی ما به صورت سنجیده و منطبق با برنامه باشد و از روزمرگی پرهیز شود.

رییس مجمع بیمه مركزی ابراز امیدواری كرد، صنعت بیمه به جایگاه مناسب و شایسته ای برسد و با پوشش دادن ریسك ها و عدم اطمینان دادن ها زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم كند.  

http://t.me/Asbimehiran  

توسط maleki