بر اساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی، مبلغ حق بيمه توليدي کل صنعت بیمه در سال 99 رقمی در حدود به ترتيب در حدود 817 هزار ميليارد ریال بوده است و بدین ترتیب رشد حق بيمه توليدي نسبت به سال گذشته در حدود 37.8 درصد است.

در این میان بیمه ایران همچنان با سهم حدود 32 درصدی پیشتاز است.

نمودار فوق سهم هر شرکت از بازار حق بیمه کشور در سال 99 را به تصویر کشیده است.

در میان شرکت‌های بیمه خصوصی و خصولتی، رتبه نخست میزان حق بیمه دریافتی با حدود 10 درصد همچنان در اختیار شرکت بیمه آسیا می باشد.

شرکت‌هایی که سهم آنها زیر 1 درصد بوده به عنوان سایر نمایش داده شده‌اند.

توسط maleki