جناب آقای فراشیانی

مدیر کل محترم بیمه های اتومبیل

با سلام;

     احتراماً پیرو جلسه مورخ 19/12/1396 با جنابعالی در خصوص مدیریت و ساماندهی سایت های اینترنتی فروش بیمه ، این انجمن صنفی از جنابعالی به جهت پیگیری امر و تنظیم نامه در خصوص موارد ذکر شده کمال تشکر را دارد .

     امید است با عنایت جنابعالی اشکالات موجود برطرف گردیده و تنش های ایجاد شده محو و در راستای سالم سازی فروش بیمه و توسعه فرهنگ بیمه اقدامات لازم به عمل آید .

                                                                                                                              با احترام و تشکر  

                                                                                        انجمن صنفی سراسری شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران

                                                                                                                     دبیر انجمن – سعید وصال

توسط maleki