هادی صمدی با قریب به ۳۰ سال سابقه فعالیت در رشته های اتومبیل مسئولیت نظارت بر خسارات رشته اتومبیل در بیمه ایران را بر عهده داشت.

 روحش شاد و یادش گرامی .

@Asbimehiran

توسط maleki