1.  

جهت هماهنگی در خصوص بیمه درمان تکمیلی با تلفن 02166465402 سرکار خانم ماکوئی تماس فرمایید .

با تشکر

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki