به اطلاع میرساند؛؛ پیرو درخواست کانون سراسری نمایندگان کل کشور؛

جهت تشکیل  جلسه  فوری با  مدیریت محترم عامل شرکت ،جناب آقای دکتر رضایی

در مورد ارائه و طرح  مشکلات موجود  همکاران  نماینده  و ارائه پیشنهادات راهبردی و عملیاتی  در این موقعیت خاص  ،

امروز مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ جلسه ای با حضور: مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای دکتر رضایی و اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت ، جناب آقای  مبرقعی و آقای تاجدار و مدیر کل محترم امور نمایندگان( جناب آقای دکتر روحی ) و اکثریت مدیران محترم ارشد ستادی و همچنین  ریاست کانون سراسری ( جناب آقای سعیدی)و اینجانب بعنوان عضو هیئت مدیره کانون  و دبیر انجمن شرکتهای خدمات بیمه ای   در  سالن کنفرانس ستاد برزیل  از ساعت 9 صبح لغایت  13 برگزار گردید

مطالب و مشکلات همکاران محترم مطرح گردید؛ که به شرح ذیل بخدمتتان اعلام میگردد:

✅پیشنهاد تشکیل “کمیته بحران ” در بیمه ایران ؛ به ریاست مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر رضایی   و با حضور حداکثر مدیران ستادی و یک نفر از هیئت مدیره کانون‌.این کمیته حداکثر با حضور ۵ نفر تشکیل خواهد گردید.

که مورد موافقت قرار گرفت.

✅فعالسازی عملیاتی و فنی ؛در اجرای “سامانه بیمه ایران من ”   و تعریف “کد نمایندگان”  سراسر کشور و حذف صدور مستقیم توسط شعبات سراسر کشور و به صورت کاملا نماینده محور .

که مورد موافقت قرار گرفت.

✅پیگیری  وضعیت درآمدی نمایندگان سراسر کشور و ارائه گزارش از ضرر و زیان مالی و درآمدی؛؛و ابلاغ به هیئت دولت جهت قرار گرفتن در لیست مشاغل آسیب دیده ؛؛ جهت استفاده از مزایای ابلاغ شده.. که مورد موافقت قرار گرفت.

✅امکان تعلیق کلیه بیمه نامه های صادره در رشته مسئولیت؛؛در زمان تعطیلی کارگاهها  و مشاغل خدماتی و پروژه های ساختمانی و اضافه شدن آن به انتهای بیمه نامه صادره‌ و یا در صورت عدم تعلیق اضافه شدن اقساط به انتهای اقساط تعریف شده

که مورد موافقت قرار گرفت.

✅تفویض بعضی از اختیارات شعب ؛؛

به نمایندگان جهت کاهش تردد   همکاران محترم و کارکنان دفاتر؛ که به زودی به کلیه شعبات ابلاغ میگردد.که مورد موافقت قرار گرفت.

✅دستور مدیریت محترم عامل؛ در مورد هماهنگی با ادارات اماکن؛ جهت جلوگیری از تعطیلی   دفاتر نمایندگی ؛جهت ارائه خدمت به شهروندان و بیمه گزاران محترم؛که مورد توافق قرار گرفت.

✅حذف جرائم تاخیر در عدم پرداخت اقساط بیمه نامه های عمر و زندگی ‌..که مورد موافقت قرار گرفت.

✅.عدم تعلیق قراردادهای درمان گروهی ؛؛ و ارائه فرجه ۶۰ روزه برای واریز اقساط …که مورد موافقت قرار گرفت.

✅عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه در صورت عدم واریز حق بیمه توسط بیمه گزار و عدم وصول حق بیمه توسط نماینده ؛ در کلیه رشته های بیمه ایی در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی.که مورد موافقت قرار گرفت.

✅افزایش اعتبار  اقساطی بیمه نامه های شخص ثالث توسط نمایندگان از مبلغ ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان  و همچنین افزایش مدت عدم واریز حق بیمه ؛ توسط بیمه گزار؛ مبنی بر عدم قطع سیستم صدور بیمه نامه نمایندگان سراسر کشور‌که مورد موافقت قرار گرفت.

✅دستور مدیریت محترم عامل؛ مبنی بر حضور حداقل یک سوم  ؛؛ همکاران و پرسنل محترم شعبات ؛  جهت انجام و سرویس دهی به کلیه نمایندگان سراسر کشور. که مورد توافق قرار گرفت.

 ✅ با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی شهروندان و بیمه گزاران  ؛؛ افزایش مهلت وصول و دریافت اقساط بیمه نامه های صادره در کلیه رشته های بیمه ایی.

که مورد موافقت قرار گرفت.

✅ارائه  پیشنهاد در مورد ؛ عدم حضور نماینده در دفتر کار و همچنین جلوگیری از تردد بیمه گزاران؛؛این دسترسی برای

انجام صدور و تمدید بیمه نامه؛

توسط نمایندگان در منزل نیز میسر گردید و بخشنامه آن در پرتال شرکت سهامی بیمه ایران نیز ارائه گردید.

که مورد توافق قرار گرفت.

✅ارائه وام جهت تجهیز دفاتر و خرید دفاتر نمایندگیهای بیمه ایران؛ مطرح گردید؛ که با دستور مدیریت محترم عامل؛؛ به زودی اجرا خواهد گردید.

که مورد موافقت قرار گرفت.

                                                                                                                                                                                                      باتشکر و احترام                                                                                                                                                                                                                                                             دبیر انجمن – سعید وصال

توسط maleki