دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، با بیان اینکه درحال حاضر بهترین حالت هماهنگی مابین سندیکاو اعضای آن و بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه وجود دارد، گفت: در سایه این تفاهم و اعتماد،می‌توان به بازگشایی بسیاری از گره‌های صنعت و هم افزایی مابین اصحاب صنعت امیدوار بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،”سیدمحمد کریمی” در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه که به صورت آنلاین درحال برگزاری است، صنعت بیمه را یکی از بهترین پدیده های خدمت به مردم عنوان کردو گفت:چرخه و زنجیره خدمت در صنعت بیمه بسیار گسترده و بااهمیت است و یکی از حلقه های موثر نهاد صنفی سندیکا است.

وی،یکی از موفقیت های سندیکا را حضور نمایندگان سندیکا در هیات های بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی برشمرد که تاکنون فقط  نماینده اتاق بازرگانی در آنها حضور داشته است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران،تاکیدکرد: با وجود محدودیت های  فعلی،فداکاری صنعت بیمه در پوشش منابع اقتصادی کشور قابل ستایش بوده وارتباطات بین المللی نیز با استفاده از آموزش ها و تازه های بیمه ای تعقیب و استفاده می شود.

کریمی، با اشاره به عوارض وضع شده برای صنعت بیمه ، افزود: عوارض وضع شده برای صنعت بیمه بسیار زیاد و با عواید حاصل از حق بیمه های تولیدی همخوانی ندارد که  باعث گران تر شدن بیمه نامه شده و انگیزه استفاده از بیمه را کاهش می دهد .

وی گفت:لایحه ای در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است که طبق آن قرار است بخشی از ساماندهی امورآتش نشانی بین شهری از شرکت های بیمه ای اخذ شودکه هم سندیکا و هم بیمه مرکزی موضع گیری جدی به عمل آورده  زیرا صنعت بیمه ظرفیت این عوارض جدید را ندارد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اذعان داشت که  صنعت بیمه خواستار ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاهایی  است که از وجوه بیمه در قالب عوارض استفاده می کنند.

کریمی  افزود:صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای صنعت بیمه وخسارت دیدگان بوده اما گاهی از وجوه این صندوق درموسسات دیگر استفاده می شود.

وی تصریح کرد: وجوه این صندوق مختص  به صنعت بیمه است و تحت هیچ شرایط نه صلاح است و نه صنعت بیمه موافق این کار است .

توسط maleki