سلام حضور همکاران عزیز
بنابه پیگیری های مکرر تشکل های صنفی درخصوص رعایت قوانین و برخورد با تخلفات سایت های آنلاین فروش بیمه و پس از ابلاغ بخشنامه های بیمه مرکزی درخصوص اعلام مقررات و تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط و از آنجائیکه در جهت مبارزه با رسوب حق بیمه ها ، سیستم “سوئیچ بیمه مرکزی” در حال فعال سازی می باشد ، انجمنی به نام انجمن فین تک ، که متعلق به این چند سایت می باشد با تنظیم یک بیانیه از اجرای قانون ابراز نگرانی کرده است !
امید است با الزام انجام قوانین توسط این سایت ها از ادامه تخلفات ایشان جلوگیری به عمل آید .

توسط maleki