چگونگی اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی ، موضوع ذخایر شرکت های بیمه، ساماندهی بیمه درمان تکمیلی و بیمه خودروهای صفرکیلومتر از مباحث اصلی آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران بود.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین بنابر اعلام روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در جلسه اخیر شورای عمومی که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد ، سید محمد علیپور به تشریح اقدامات دو ماهه گذشته سندیکا برای ساماندهی بیمه درمان تکمیلی پرداخت و بیان داشت: با توجه به آنکه موضوع زیان دهی و نابسامانی بیمه تکمیلی درمان محل نگرانی مدیران عامل شرکت های بیمه ای بود این موضوع اولویت برنامه های سندیکا در سال 96 قرار گرفت و برای چاره اندیشی در این خصوص جلسات متعددی در قالب کارگروه تخصصی درمان و کمیسیون فنی تشکیل شد

دبیرکل سندیکای بیمه گران افزود: حاصل ساعتها کار کارشناسی مدیران و کارشناسان فنی شرکت های بیمه ویرایش جدید نرخ ها و شرایط بیمه درمان تکمیلی بود که هفته گذشته به بیمه مرکزی ارسال شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب پیشنهاد سندیکا و تدوین پیوست های آن وضعیت رشته درمان تکمیلی بهبود یابد

در ادامه این جلسه محسن پورکیانی رئیس شورای عمومی سندیکا به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته درخصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر پرداخت.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جمع آوری و تجمیع اطلاعات خودرویی با عنوان اختصاری” کاویس” ، بیان داشت: این سامانه که توسط مدیریت فناوری اطلاعات بیمه ایران طراحی شده است در مرحله نخست اطلاعات خودروهای صفرکیلومتر شرکت های سایپا و ایران خودرو را تجمیع می نماید و قابلیت تعمیم به سایر شرکت های خودروساز را هم دارد.

پورکیانی خاطرنشان ساخت: موضوع تسهیم خودورهای ثبت شده در کمیسیون راهبردی سندیکا در دست بررسی است و پس از نهایی شدن دستورالعمل مربوطه ، تعداد معین شده به شرکت ها تخصیص داده می شود تا فرآیند صدور بیمه نامه صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه عبدالناصر همتی ضمن قدردانی از شرکت های بیمه که در تامین و پوشش خسارت های مهم و متعدد سال۹۵ فعالانه حضور داشتند گفت: تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت های بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از انسجام و هماهنگی شرکت های بیمه در صدور بیمه نامه اتومبیل های صفر کیلومتر نیز تقدیر کرد و گفت: سیاست اتخاذ شده برای صدور این نوع بیمه نامه و با راهبری بیمه ایران باید ادامه یابد.

آقایان ضمیری ، آسوده ، اویار حسین ، کریمخان زند ، بختیاری و تاجدار از دیگر اعضای شورای عمومی سندیکا بودند که در این جلسه به بیان نظرات خود پرداختند.

گفتنی است در این جلسه شورای عمومی به دعوت سندیکای بیمه گران ایران ، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی به همراه معاونین خود حضور داشت.

                                              https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki