حضور پرقدرت علیرضا حجتی در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نوید دهنده رفع مشکلات صنعت بیمه است.
دکتر حجتی از مدیران ارشد صنعت بیمه و سندیکا به تازگی برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام کاندیداتوری کرده است.
خبر کاندیداتوری عضو هیات مدیره و معاون شبکه فروش بیمه کارآفرین نوید دهنده آینده‌ای توام با رفع مشکلات بیمه ای مردم خواهد بود زیرا حضور فردی متخصص در این حوزه در مجلس شورای اسلامی می‌تواند مصوباتی تخصصی و به دور از نواقص را رقم زده و به این ترتیب بسیاری از هزینه های تحمیلی در نتیجه ایرادات وارده در تصویب قوانین را مرتفع کند.
جای بسی امیدواری است که با حضور شخصی آگاه به مشکلات صنعت بیمه در مجلس کارآمدی اقتصادی نیز روز به روز بیشتر شود.

برای اولین بار در صنعت بیمه قرار است دست در دست هم گذاشته و به حجتی بعنوان اولین نماینده بیمه ای براي بهارستان رای دهند.

توسط maleki