در روز  دوشنبه مورخ 18 /2/1396 هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای جلسه ای با جناب آقای حیدری معاونت محترم فنی شرکت وعضو هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص طرح مسائل و مشکلات بیمه های درمان گروهی برگزارگردید .

در این جلسه مسائلی از قبیل نحوه کنترل ضرایت خسارت بیمه های درمان ، نحوه محاسبه نرخ ، روال اعمال تخفیفات طرح گردید.

جناب آقای حیدری درخصوص سیستم نرخ دهی عملکردی توسط شعب بدون مراجعه به ستاد صحبت کردند .

در ادامه نیز اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی شرکتها ، دغدغه شبکه فروش درخصوص حفظ بیمه گزاران قدیمی وجذب  بیمه گزاران جدید با ارائه نرخهای مناسب از سوی ستاد اشخاص ، در مقایسه با سایر شکتهای بیمه و توانایی رقابت در این بازار را خواستار شدند.

یکی دیگر از درخواستهای هیات مدیره انجمن محاسبه جداگانه ضرایب خسارت قراردادهای کلان شرکت که اکثرا مستقیم می باشند با قراردادهای خرد که متعلق به شبکه فروش می باشد ، شدند که این امر باعث ایجاد امکان اعمال تخفیفات بیشتر در نرخ دهی گردد .

در پایان نیز جناب آقای حیدری که با سعه صدر کلیه مسائل و موارد مطروحه را شنیدند ، درخواست نمودند  راهکارهای مناسب جهت انجام اصلاحات به ایشان اعلام گردد .

توسط maleki