درخصوص نرخ شکنی ها و اعمال تخفیفات غیر قانونی و بازاریابی غیراصولی توسط سایت های اینترنتی از قبیل “بیمیتو” و “بیمه بازار”، جلسه ای در تاریخ 19/12/1396 با حضور جناب آقای فراشیانی ، مدیریت محترم بیمه های اتومبیل شرکت های سهامی بیمه ایران و هیات مدیره های انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه  ایران وانجمن صنفی نمایندگان استان تهران تشکیل گردید و مشکلات مربوط به آن که مبتلا به همه نمایندگان می گردد مطرح و مقرر شد . جناب آقای فراشیانی در اسرع وقت اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   با تشکر و احترام  

 دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران  

توسط maleki