جلسه اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران با جناب آقای دکتر اناری مدیریت محترم بیمه های اشخاص در تاریخ 14/12/1396 در دفتر ایشان برگزار گردید . در این جلسه مسائل و مشکلات و ایرادات سیستمی طرح و بررسی گردید و آقای دکتر اناری عنوان کردند طی جلساتی با انفورماتیک در خصوص روند انجام اصلاحات موارد را پیگیری می نمایند . ضمناً مقرر شد مجدداً برخی آئین نامه ها و بخشنامه ها مورد بررسی قرار گیرند . 

https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki