در مورخ 1395/05/04 اعضاء هیات مدیره انجمن صنفی طی نشستی با مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران ،جناب آقای پورکیانی ضمن عرض تبریک بابت انتصاب ایشان و آرزوی موفقیت نسبت به تشریح مسائل و مشکلات شرکتهای خدمات بیمه ای اقدام نمودند که موارد پس از جمع بندی طی نامه ای به حضور ایشان منعکس گردید.

توسط maleki