رئیس کل بیمه مرکزی محافظت از اموال و دارایی‌ها و تزریق منابع مالی عظیم از طریق فروش بیمه‌های بلندمدت را دو ویژگی مهم و متمایز صنعت بیمه با سایر بازار های مالی عنوان کرد.

به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در تشریح دو ویژگی مهم که صنعت بیمه را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند، گفت: محافظت از اموال و دارایی ها و مدیریت ریسک با پوشش بیمه های اتکایی که در نهایت منجر به تامین آرامش و اطمینان برای فعالان اقتصادی می شود ویژگی مهم اول صنعت بیمه با سایر بازارهای مالی است.

 رییس شورایعالی صنعت بیمه افزود: جمع آوری و تزریق منابع مالی عظیم از طریق فروش بیمه‌های بلند مدت مانند بیمه‌های عمر می تواند کمک بزرگی به توسعه بازارهای مالی کند و این ویژگی مهم متمایز کننده صنعت بیمه از سایر بازارهای مالی است.

توسط maleki