شواهد نشان می دهد، پلیس هم کپی فیزیکی بیمه نامه راننده را چک می کند و هم با مراجعه به سامانه ، مشخصات راننده را با گواهی رانندگی ، پرداخت مالیات ، تعداد خلاف ها و … کنترل می کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی در ایالات متحده شرایط عمومی به صورت چاپی در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد و کارت نیز همیشه باید برای کنترل در دسترس باشد

توسط maleki