?اطلاعیه

انتصاب مدیرکل حراست شرکت سهامی بیمه ایران 

        ?ریاست محترم مرکز حراست وزارت اقتصاد و دارایی ؛؛ طی حکمی جناب آقای مهراب برزویی ، را به سمت مدیر کل حراست شرکت سهامی بیمه ایران انتخاب کردند.

?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki