♻ انتصاب در هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران.

? رسول تاجدار که پیش از این بر مسند مدیریت عاملی بیمه البرز تکیه زده بود ،طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

توسط maleki