تحقیقات نشان داده است افرادی که از طریق دورکاری فعالیت می‌کنند خوشحال‌تر هستند، زیرا:

۲ تا ۴ ساعت در روز را صرف رفت‌وآمد نمی‌کنند. 

در محیطی کار می‌کنند که دما، دکوراسیون و میزان سروصدای مناسب دارد.

بازدهی بیشتری دارند، زیرا حواسشان توسط دیگران پرت نمی‌شود.

به لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر است زیرا هزینه رفت‌وآمد و تغذیه بیرون ندارند.

سالم‌تر باقی می‌مانند زیرا در معرض انتقال بیماری سایر افراد قرار نمی‌گیرند.

از منظر یک شرکت، کارکنان شادتر به معنی درگیری بیشتر، بازده بالاتر، گردش مالی پایین‌تر و رضایت از فراهم آوردن توانمندسازی محیط کاری است. به نظر این یک بازی برد-برد محسوب می‌شود.

✏️ مجله مشاور مدیریت 

توسط maleki