✅محسنی اژه ای گفت بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضاییه، دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام ۲۷۰ میلیون تومان تعیین گردیده است.

که با احتساب تغلیظ و تشدید دیه در ماه حرام ،دیه ماه های حرام ۳۶۰ میلیون تومان می باشد.

✅ لازم بذکر است ماه های ذی القعده، ذی الحجه،محرم و رجب ماه های حرام می باشند که  دیه در این ماهها به میزان یک سوم دیه کامل در ماههای عادی(صرفا برای فوت) بیشتر است.

توسط maleki