بخشنامه بیمه های آتش سوزی

  پیرو نامه ۹۷/۷۰ انجمن صنفی سراسری شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران درخصوص افزایش سقف صدور بیمه های و تسهیل روال فروش بیمه های آتش سوزی بخشنامه ای توسط مدیریت مربوطه به شماره ۹۸/۲۴ صادر شد.

   

   

   

   

  کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای ، بیمه ایران می باشد